Τρόποι Καθαρισμού

ΑIMA

Υγρό Απορυπαντικό Πλυντηρίου Λευκό Ξύδι    

ΑΛΚΟΟΛ

Υγρό Απορυπαντικό Πλυντηρίου Αμμωνία (Μη Χλωριούχος) Λευκό Ξύδι  

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ

Υγρό Απορυπαντικό Πλυντηρίου Αμμωνία (Μη Χλωριούχος) Λευκό Ξύδι  

ΓΑΛΑ

Υγρό Απορυπαντικό Πλυντηρίου Λευκό Ξύδι    

ΓΛΥΚΟ

Υγρό Απορυπαντικό Πλυντηρίου Αμμωνία (Μη Χλωριούχος) Λευκό Ξύδι  

ΕΜΕΤΟΣ

Υγρό Απορυπαντικό Πλυντηρίου Στεγνοκαθαριστικό Λευκό Ξύδι  

ΚΡΑΣΙ

Υγρό Απορυπαντικό Πλυντηρίου Αμμωνία (Μη Χλωριούχος) Στεγνοκαθαριστικό Λευκό Ξύδι

ΚΑΦΕΣ

Γλυκερίνη Ξελεκιαστικό Υγρό Απορυπαντικό Πλυντηρίου Λευκό Ξύδι

ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑ

Οινόπνευμα Λευκό ή Γλυκερίνη Στεγνοκαθαριστικό    

ΟΥΡΑ

Υγρό Απορυπαντικό Πλυντηρίου Ξελεκιαστικό Λευκό Ξύδι  

ΣΟΚΟΛΑΤΑ

Υγρό Απορυπαντικό Πλυντηρίου Ξελεκιαστικό Λευκό Ξύδι  

ΧΥΜΟΣ ΦΡΟΥΤΩΝ

Υγρό Απορυπαντικό Πλυντηρίου Ξελεκιαστικό Λευκό Ξύδι